Etablering på arbetsplatsen

Byggetablering

48-60 byggare

Kontorsetablering

12-20 kontorsarbetare

Kontorsetablering

25-40 kontorsarbetare

Övernattningsetablering

26-50 sovplatser + omklädning

Etablering

10-14 byggare

2-4 kontorsarbetare

Kontorsetablering

12-20 personer

Byggetablering

34-44 byggare

Kontorsetablering

16 kontorsarbetare

2plans etablering

Omklädning – 26-40pers

Övernattning – 26pers-40pers

Kontor – 20pers

Skola

2st 2plans sektioner