0855926266

Köpvillkor:

Vi fakturerar nytillverkade bodar direkt efter leverans med 10 dagars betalningstid.

Levererade varor från lagret faktureras vid leverans med 10 dagars betalningstid.

För beställda lagervaror som ännu inte har levererats fakturerar vi upp till 14 dagar efter beställningsdagen, även om bodar finns kvar på Borbas uppställningsplats. Betalningsvillkoren är 10 dagar netto.

Om kunden beställt bodar från oss, men inte kan hämta, inte har någon plats, inte har tid att ordna platsen, inte vill ta emot leveransen eller om bodarna står kvar på Borbas uppställningsplats längre än 30 dagar, debiterar vi 42 kr netto/bod/dag.

Om kunden inte betalar för bodarna inom 7 dagar, hämtar vi bodarna direkt och fraktar dem till vår uppställningsplats i Vallentuna. Vi fakturerar kunden för fraktkostnaderna fram och till uppställningsplatsen.

Transportskador ska anmälas senast 3 dagar efter leverans via e-post tillsammans med bilder.

Fel på produkten ska anmälas senast 3 dagar efter leverans via e-post tillsammans med bilder.

Reklamationer ska skickas in via e-post med enkel text. Kom ihåg att bifoga några bilder och information om modell, namn och varumärke på den trasiga utrustningen.

Kunden får inte själv åtgärda upptäckta fel före reklamationsanmälan eller kontakt med leverantören (Borbas Container AB).

Garanti:

Vitvaror, elektronisk utrustning och liknande har oftast en garanti på 12-24 månader från tillverkaren.
Fönster, dörrar och handtag har en garanti på 24 månader från tillverkaren.
Nytillverkade moduler med svetsade plåttak omfattas av en garanti på 5 år.
OBS!!!

Alla ändringar av moduler/bodar/produkter ska ske skriftligt via e-post.

Kräv alltid att säljaren uppdaterar offerten och ritningarna vid minsta förändring. Levererade produkter ska motsvara den senaste mejlade offerten.