0855926266, 0704714130

Etablering – Gör det själv!

Planera etableringen snabbt och enkelt

Ladda ner .zip fil med planlösningar (först logga in/registrera), packa upp med “7zip” eller “WinRar”. Öppna mapp med uppackade planlösningar, öppna “MS Word” eller “OpenOffice Writer”, drag valda moduler på sidan. Om du saknar utrymme på kortet ändra sidhöjden i optionen. Nu du kan snabbt och enkelt skissa hela etableringen, skriva ut skissen, och redigera/anpassa planlösning.

LADDA NER 2D-PLANLÖSNINGAR

OBS!!! Nedladdning fungerar endast för inloggade besökare! Logga in/Registrera